huskvarna-2378733_1280
Publicerad:

Sommarhälsning från projektet!

Vi i projektledningen vill skicka en sommarhälsning och samtidigt sammanfatta vad vi i projektet tillsammans mer er alla ute i länet åstadkommit under årets första halvår.

Roadshow genom länet
Projektet har under året besökt i stort sett alla kommuner för att diskutera IoT-projekt, vägen framåt och hur projektet kan stödja kommunerna. Dessa besök har varit mycket uppskattade och under hösten kommer det sista besöket genomföras. Ni som haft besök av oss och gärna vill att vi kommer till er igen, vänligen hör av er till oss i projektledningen.

Nätverksträffar och nya nätverk
Projektet har deltagit vid Kommunal utvecklings befintliga nätverksträffar inom olika sektorer för att delge projektet. Vi har också startat upp två nya nätverk. Ett inom fastighetsområdet och ett annat inom Kultur, idrott, friluftsliv och turism.

Om du har frågor eller vill delta i något nätverk, kontakta oss i projektledningen.

Utbildning i IoT Open
I maj hölls en ny utbildning i IoT Open, en tvådagars utbildning tillsammans med Marcus Rejås från TH1NG. I nuläget är det ca 130 personer inom länet som genomfört någon form av utbildning i IoT Open. Fler utbildningstillfällen planeras till hösten, är du intresserad av att delta vid höstens utbildningar, anmäl ditt intresse redan nu. Anmälan är inte bindande och medverkan är gratis (projektet bekostar utbildningen) det ger oss en hint om hur vi ska planera.

Projektet gästade IoT Sveriges podd
För inspelningen av avsnitt 19 besökte IoT Sverige Jönköping och IoT-projektet. Representanter från projektet var huvudprojektledare Björn Hättström från Kommunal utveckling, Thomas Olofson från Jönköpings kommun, och Marcus Ljungberg från Eksjö kommun.

Läs mer och lyssna på avsnittet här.

IoT-dagen 2024
Årets IoT-dag gick av stapeln 30 maj på Elmia konsert och kongress, en mycket lyckad och uppskattad dag som lockade över 250 deltagare från bland annat länets kommuner, företag och leverantörer.

Dagen inleddes av projektledaren Björn Hättström och styrgruppsmedlemmen Malena Tovesson, som även är kommunal direktör för Nässjö kommun. De diskuterade det länsgemensamma IoT-projektet i allmänna termer och förklarade syftet med dagen.

Detta följdes av en inspirerande föreläsning med Peter Siljerud, som behandlade temat AI ❤️ IoT. Föreläsningen var både inspirerande och informativ, och betonade vikten av att ha realistiska förväntningar på tekniken. Som Siljerud uttryckte det: The hype is real. Efter denna inledande session erbjöds deltagarna en rad valbara pass för fortsatt inspiration och lärande.

Är du nyfiken på innehållet från dagen? Ladda ner någon av föreläsningspresentationerna här.

Nya IoT-initiativ
Under årets första halvår har det tillkommit många nya spännande IoT-initiativ, läs mer om dem här.

Förvaltningsorganisation
Projektet har arbetat fram en tjänsteskrivelse som innefattar former och budget för kommande förvaltningsorganisation år 2025. Under hösten kommer överlämningsaktiviteter påbörjas för att säkerställa en smidig och effektiv överlämning till förvaltningsorganisationen.

I juli tar projektet semester, och vi vill önska er en underbar sommar. Vi ser fram emot en spännande höst framöver!