Deltagare

I vår länsgemensamma IoT-satsning deltar länets 13 kommuner, Region Jönköpings län samt flertalet kommunala bolag och kommunalförbund. Klicka dig vidare nedan för att läsa mer om de ingående parterna.