Värnamo

Värnamo kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan starten av projektet i början av 2021, och är en av de drivande kommunerna i länet. I kommunen är arbetet med IoT bland annat i gång med att mäta vattennivån i Lagan och Storån för att hålla koll på översvämning och mätning av antal passager runt ett populärt promenadstråk.

Värnamo kommun har organiserat sitt IoT-arbete genom delprojektet IOT VMO tillsammans med Värnamo Energi. Nu fortsätter arbetet med att bygga en struktur kring förvaltningen av IoT. Utöver att testa olika tillämpningar har kommunen jobbat mycket med att höja kompetensen kring IoT och vilken nytta den kan göra inom olika verksamheter.

Värnamo har testat nätverkstyperna Z-wave och LoRa för att koppla sina sensorer till den länsgemensamma IoT-plattformen. Det flesta av tillämpningarna som är i gång idag körs genom LoRa-nätverk som tillhandahålls av Värnamo energi.

Deltagare

Värnamo kommun
Värnamo Energi
Finnvedsbostäder

IoT-initiativ