Värnamo

Värnamo kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan starten av projektet i början av 2021, och är en av de drivande kommunerna i länet. I kommunen är arbetet med IoT bland annat i gång med att mäta vattennivån i Lagan och Storån för att hålla koll på översvämning och mätning av antal passager runt ett populärt promenadstråk.

Värnamo kommun har organiserat sitt IoT-arbete genom delprojektet IOT VMO tillsammans med Värnamo Energi. Nu fortsätter arbetet med att bygga en struktur kring förvaltningen av IoT. Utöver att testa olika tillämpningar har kommunen jobbat mycket med att höja kompetensen kring IoT och vilken nytta den kan göra inom olika verksamheter.

Värnamo har testat nätverkstyperna Z-wave och LoRa för att koppla sina sensorer till den länsgemensamma IoT-plattformen. Det flesta av tillämpningarna som är i gång idag körs genom LoRa-nätverk som tillhandahålls av Värnamo energi.

Deltagare

Värnamo kommun
Värnamo Energi
Finnvedsbostäder

IoT-initiativ

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus livbojar

I Värnamo har tre av kommunens livbojar utrustats med närvarosensorer. Eftersom det kan vara livsavgörande om en livboj finns på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning