Initiativ_Värnamo_Passagemätning_5

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun mäta hur många personer som går eller cyklar på kommunens leder.

Informationen som genereras kan användas i framtida planering av skötsel och investeringar kopplade till de här platserna och på så vis även ge en bättre service till besökaren.

Just nu mäts passager runt Osuddenrundan söder om Värnamo, men planen är att utöka antalet sensorer till fler platser i kommunen.

Initiativ_Värnamo_Passagemätning_1
Initiativ_Värnamo_Passagemätning_2
Initiativ_Värnamo_Passagemätning_3
Initiativ_Värnamo_Passagemätning_4

Fler initiativ du kanske gillar

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning