Initiativ_Jönköping_Ved_1

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Behovsstyrd påfyllning av ved vid eldplatser

Jönköpings kommun står för närvarande för den ved som går åt på kommunens vandringsleder och eldplatser. För att ha en hög servicenivå för detta planeras montage av nivåmätning av vedhöjden. På så sätt kan kommunen snabbt fylla på om det börjar bli tomt. Då slipper de med jämna mellanrum åka på rond för att kontrollera hur mycket som förbrukats.

Tillvägagångssättet är att montera en nivåmätare i taket på vedförrådet som mäter ner på vedstapeln och larmar vid låg nivå. Dessa nivåer visas ej på någon webbplats, utan larm skickas till arbetsgruppen som sköter påfyllning av ved.

Tjänsten har inte kunnat påbörjas ordentligt då det ännu inte finns täckning för LoRa på de relevanta platserna.

Fler initiativ du kanske gillar

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning