Initiativ_Jönköping_Ved_1

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Behovsstyrd påfyllning av ved vid eldplatser

Jönköpings kommun står för närvarande för den ved som går åt på kommunens vandringsleder och eldplatser. För att ha en hög servicenivå för detta planeras montage av nivåmätning av vedhöjden. På så sätt kan kommunen snabbt fylla på om det börjar bli tomt. Då slipper de med jämna mellanrum åka på rond för att kontrollera hur mycket som förbrukats.

Tillvägagångssättet är att montera en nivåmätare i taket på vedförrådet som mäter ner på vedstapeln och larmar vid låg nivå. Dessa nivåer visas ej på någon webbplats, utan larm skickas till arbetsgruppen som sköter påfyllning av ved.

Tjänsten har inte kunnat påbörjas ordentligt då det ännu inte finns täckning för LoRa på de relevanta platserna.

Fler initiativ du kanske gillar