Status:Planerat

Temperaturmätning i växthus för optimal skötsel av växter

Gislaveds kommun har börjat fundera på möjligheten att rikta sina insatser för att vårda kommunens planteringar och blomsterarrangemang med större precision. En utmaning är till exempel att kommunens växthus behöver öppnas upp för ventilation och sänkning av temperaturer då utomhustemperaturen är hög eller solen gassar på sådant sätt att temperaturen inne i växthuset blir alltför hög. Utmaningen är att växthuset inte är bemannat under helger och vissa växter kan fara illa vid höga temperaturer.

Genom sensorer som mäter temperaturen i olika delar av växthuset skulle kommunens jourteam kunna få larm då växthuset inte är bemannat och då temperaturen är för hög och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder.

En annan idé är att förse kommunens rabatter, krukor, balkonglådor etc med sensorer så att man vattnar vid behov och inte efter ett uppgjort arbets- och ronderingsschema.

Målet med båda idéerna är att växterna ska må så bra som möjligt samtidigt som man hushållar med arbetstid och resor. I förlängningen handlar det om att invånare och besökare kan njuta av välmående växtlighet i parker, på torg etc.

Fler initiativ du kanske gillar