Bibliotek

Status:Under utveckling

Smart besöksräkning för Jönköpings bibliotek

I Jönköping görs en satsning där gamla IR räknare på biblioteken byts ut till smarta sensorer. Manuellt arbete med avläsning av uppgifter ersätts med en helt automatiserad process.

Dessa smarta sensorer kommer att kunna föra statistik på antal män, kvinnor och barn som besöker biblioteken samt ge mycket bättre förutsättningar för analys av besöksmönster.

Genom detta projekt effektiviseras en process som varit beroende av manuell hantering på 12 olika biblioteksenheter. Det möjliggör för att analyser kan tas fram för att bättre planera verksamheternas öppettider och resursplanering

En utmaning har varit att få till en lösning som både kan nyttjas över tid med driftskostnader som är överkomliga. Detta har varit en förutsättning för framtida utveckling med mätningar i andra verksamheter.

I uppstarten kommer Grafana användas för analys av uppgifter. På sikt arbetar vi för integration mot Qlik Sense.

Bild sensor bibliotek
Bild sensor bibliotek_1
Bild sensor bibliotek_2
Bild sensor bibliotek_3

Fler initiativ du kanske gillar