Bibliotek

Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Smart besöksräkning för Jönköpings bibliotek

I Jönköping har vi gjort en satsning där gamla IR räknare på biblioteken byts ut till smarta räknare. Manuellt arbete med avläsning av uppgifter ersätts med en helt automatiserad process.

Dessa smarta räknare ger uppgifter om antal män, kvinnor och barn som besöker biblioteken. Data levereras ut så vi kan göra analyser av besöksmönster ner på minutnivå. Från lednings och styrningsperspektiv ger detta oss nya möjligheter att planera bemanning och öppettider utifrån när flest besöker biblioteken.

Genom detta projekt effektiviseras en process som varit beroende av manuell hantering på 12 olika biblioteksenheter. Detaljnivån som nu kan utläsas hade inte heller varit genomförbar i vår gamla process där vi i bästa fall hade uppgifter om antal besökare per dag.

För att förenkla uppföljning av besöksdata för våra chefer har en integration byggts mellan IoT plattformen och analys och rapportverktyget Qlik Sense.

Bild sensor bibliotek
IMG_2101
IMG_2814
IMG_2813
Statistik bibliotek -1jpg
Statistik bibliotek -2

Fler initiativ du kanske gillar

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning