Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i nära anknytning till den länsgemensamma IoT-satsningen.

Projektledning

Den länsgemensamma IoT-satsningen drivs av en projektledningskonstellation som stöttar de ingående parterna i konceptet.

Kontaktbild_Torbjörn_Lahrin

Torbjörn Lahrin

Projektledare och IoT-expert - Sopra Steria

Kontaktbild_Jonatan_Moen

Jonatan Moen

Projektledare - Sopra Steria

Kontakta mig gällande projekt- och konceptspefika frågor kopplat till satsningen.

Kontaktbild_Elias_Ågren

Elias Ågren

Teknisk utvecklingsledare - Sopra Steria

Kontakta mig gällande tekniska frågor kopplat till satsningen.

Styrgrupp

Styrgruppen fattar de avgörande strategiska besluten för satsningens inriktning.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen utgör referensgrupp och den huvudsakliga länken mellan de ingående kommunerna i satsningen.