Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i nära anknytning till den länsgemensamma IoT-satsningen.

Styrgrupp

Styrgruppen fattar de avgörande strategiska besluten för satsningens inriktning.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen utgör referensgrupp och den huvudsakliga länken mellan de ingående kommunerna i satsningen.