Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i nära anknytning till den länsgemensamma IoT-satsningen.

Projektledning

Projektledning arbetar på uppdrag av styrgruppen och driver det strategiska samt operativa arbetet i projektet "Internet of Things Jönköpings län".

Bjorn-Hattstrom

Björn Hättström

Huvudprojektledare IoT Jönköpings län - Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Styrgrupp

Styrgruppen fattar de avgörande strategiska besluten för satsningens inriktning.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen utgör referensgrupp och den huvudsakliga länken mellan de ingående kommunerna i satsningen.

Kontaktbild_Blank

Vakant plats

Vetlanda kommun

Kontaktbild_Blank

Vakant plats

Vaggeryd kommun