Initiativ_Jönköping_Toalett_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Användningsgrad av toaletter

Genom att registrera hur många gånger en dörr öppnas och stängs går det att räkna ut ungefär hur många människor som till exempel använder en toalett på ett friluftsbad. Det kan även finnas behov av att kontrollera att vissa dörrar inte står uppställda då detta kan leda till värmespill från uppvärmda lokaler. Behovet kanske inte är så stort på högsäsongen, utan mer före och efter säsongen. Detta kan då ge en fingervisning om behov av exempelvis städning eller tömning av latrin.

Tillvägagångssättet är att en sensor monteras på dörrkarmen till den lokal som ska kontrolleras. Sensorn registrerar när dörren används genom att hålla koll på när den öppnas och stängs. Det är inte alltid endast en person som går in om en dörr öppnas men vid mätningar av en toalett går det dock att vara ganska säker på att det endast är en person.

Mätningarna visas inte på någon webbplats men en signal går till berörd personal när dörren har öppnats ett antal gånger eftersom det kan betyda att behov av tillsyn av toaletten finns. Även om dörren inte öppnats alls under en period ges en fingervisning om detta. Mätningarna är till nytta då vissa toaletter på badplatser är öppna långt före och efter officiell badsäsong.

Denna sensorlösning gör det möjligt att spara in på tillsynen genom att mätningarna visar om det är nödvändigt att åka ut och se över faciliteterna eller stänga öppna dörrar.

Initiativ_Jönköping_Toalett_2
Initiativ_Jönköping_Toalett_3
Initiativ_Jönköping_Toalett_4
Initiativ_Jönköping_Toalett_6

Fler initiativ du kanske gillar

Hjärtstartare Närvarostatus

För att säkerställa tillgången till hjärtstartare planeras dessa enheter att utrustas med sensorer för att undvika förlust av livsavgörande teknik…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning