Initiativ_Habo_Hjärtstartare_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och dessa kan drabba vem helst.

För att snabbt kunna behandla den som drabbas av hjärtstopp har Habo kommun monterat flera hjärtstartare utomhus runtom i kommunen.

Tre av kommunens hjärtstartare har en GPS-sensor samt närhetssensor monterade för att snabbare kunna ge information till räddningstjänst om var och när hjärtstartaren har använts.

En utmaning för kommunen har varit den geografiska spridningen av sensorerna samt att de till en början varit monterade inomhus vilket medfört att täckningen i LoRa-nätet inte alltid varit tillförlitlig. Därför har driften av sensorerna varit begränsad.

Initiativ_Habo_Hjärtstartare_2

Fler initiativ du kanske gillar

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning