Initiativ_Gislaved_Livboj_3

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på plats ersattes med digital övervakning på distans.

Ambitionen var att:

 • få bättre kontroll över livbojarna genom bevakning dygnet runt
 • frigöra tid för den grupp bestående av fyra brandmän som av beredskapsskäl genomfört den manuella kontrollen (sommartid) av de aktuella livbojarna tillsammans
 • minska miljöpåverkan genom att
  - minimera antalet bilresor
  - använda personbil istället för tungt utryckningsfordon.

Lärdomar från sommarens test:

 • Sensorerna har ”okynneslarmat”, det vill säga de har larmat trots att de sitter kvar på sin plats. Det har inneburit att man inte förlitat sig på larm från sensorerna utan har istället gjort kontrollen digitalt med samma intervall som de manuella kontrollerna tidigare gjordes, det vill säga en gång i veckan.
 • Tidsvinsterna är stora.
  - Tidigare tog det 1,5 timme för en person att manuellt kontrollera de aktuella 10 livbojarna. När man ersatte den manuella kontrollen med en veckovis digital kontroll visade det sig att den kontrollen endast tog 2 minuter per vecka.
  - Under badsäsongen har den tidigare manuella kontrollen krävt att ett helt arbetslag bestående av fyra brandmän genomfört den. Anledningen är att arbetslaget som kontrollerat livbojarna har varit i beredskap och redo att rycka ut på räddningsuppdrag om det krävts. Därför är besparingen under sommarmånaderna hela 5 timmar och 58 minuter per vecka.
  - Den frigjorda tiden innebär att de fyra brandmännen som tidigare deltog vid den manuella kontrollen kan utföra mer värdeskapande arbetsuppgifter, få utrymme för fysträning eller övning som är obligatorisk i den här typen av arbete.

Nästa steg:

 • Att få sensorerna stabila så att de inte larmar felaktigt.
 • Att utöka antalet livbojar som kontrolleras digitalt.
Initiativ_Gislaved_Livboj_1
Initiativ_Gislaved_Livboj_2

Fler initiativ du kanske gillar

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning