Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Framtidens boende för en trygg boendemiljö - digitalisering och välfärdsteknik

Gislavedshus har en visningslägenhet som utrustats med digitala produkter för välfärdsteknik som skapar trygghet och attraktivt boende. Visningslägenhet för välfärdsteknologi är ett projekt i samarbete med Gislaveds kommun och Region Jönköpings Län inom “IoT projektet”.

Vi har tagit fram smarta lösningar för hemmet som gör det enkelt att öppna och stänga dörrar, förflytta sig mellan olika rum och tända och släcka lampor. I lägenheten finns många sensorer som underlättar vardagen och skapar ett tryggt hemma. Flera sensorer kan läsa av om den boende har ramlat och ligger kvar på golvet. Inga kameror finns i lägenheten utan bara sensorer som känner av rörelse, värme och ljus.

Vi fokuserade på lösningar som skapar trygghet med hög fokus på integritet. Vi förstår att det är lämpligt att undvika kameror, det finns utrustning som kan ersätta den funktionen, till exempel radarutrustning. Vi vill även försöka skapa lösningar som skapar trygghet via kombinationer av sensorer, till exempel att spisen stängs av om ingen finns i köket, person finns på WC och den rörelsestyrda belysningen slocknar det vill säga personen rör sig inte. GPS-larm så att du kan känna dig trygg på dina egna promenader ute.

Syfte

Syftet är att kunna erbjuda äldre personer trygga bostäder som bidrar till aktivitet, delaktighet och bättre hälsa hela livet. Vi vill erbjuda trygghetsskapande åtgärder med tekniklösningar för ökad trygghet och ett attraktivt boende som kan underlätta vardagen hemma.

Ambition

Implementering av IoT som trygghetsskapande åtgärd i hemmet förenklar människors vardagsliv, oavsett vilka behov de har. Det handlar om att använda sensorer och givare för att styra olika trygghetsfunktioner.

Vårt besök på Skaraborgs Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Skövde

Det var ett mycket givande besök, intressant att se deras lösningar och få ta del av deras kunskap gällande människors behov så att vi ska kunna utforma vår lägenhet. Stort tack till Catharina Gillsjö, suveränt att få ta del av all den kunskap hon har.

Visningslägenhet för välfärdsteknik

Vi samarbetade även med vårt Gislaved kommun, Region Jönköping och Gislaved Energi som är ägare av kommunikationsnätverk som vi nyttjar för utrustning ansluten via LoRa. Vi har bygget ett smart hem, en visningslägenhet där vi visar upp välfärdsteknik som kan användas i boendemiljö. Placerat ut sensorer i visningslägenhet samt kopplat upp dem mot plattform Yggio, då skapade scenarion.

Tanken är att lägenheten ska fungera som utbildningslokal för våra hyragäster kan lära sig om tillämpningen av välfärdsteknik. Det är ett exempel på vad samverkan med många olika aktörer kan leda till på det här området. Vi har fått flera studiebesök från många olika sektorer.

Vårt motto är: Välfärdsteknik, en möjlighet för ökad hemmatrygghet.

Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_1
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_2
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_3
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_4
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_5
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_6
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_7
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_8
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_9
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_10
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_11
Initiativ_Gislaved_Gislavedshus_Lägenhet_12

Fler initiativ du kanske gillar

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Hjärtstartare Närvarostatus

För att säkerställa tillgången till hjärtstartare planeras dessa enheter att utrustas med sensorer för att undvika förlust av livsavgörande teknik…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet