Initiativ_Jönköping_Hjärtstartare_1

Status:Under utveckling

Tillgängliga hjärtstartare för kommunens medborgare skapar trygghet

I Jönköpings kommun finns ett antal hjärtstartare som är placerade så att allmänheten har tillgång till dem vid behov. Tyvärr finns risken alltid att någon tar bort den ”för att testa” eller att den av någon annan anledning kommer på vift. Detta är svårt att förhindra då hjärtstartaren måste vara tillgänglig för det tillfälle då den faktiskt behövs och därför inte kan låsas fast.

Vad som kan göras är att ha koll på om hjärtstartarna är på plats eller inte. För att slippa behöva åka på rond varje vecka eller dylikt kan sensorer sättas upp som känner av om hjärtstartaren är kvar på sin plats och larmar om den avlägsnas.

Hjärtstartaren installeras oftast i ett ”värmeskåp”. När detta öppnas och hjärtstartaren avlägsnas skickas ett larm till närliggande personal och Räddningstjänsten för snabb återställning. Vissa hjärtstartare har på prov försetts med en ”GPS-puck” som skickar signal till Räddningstjänsten var hjärtstartaren befinner sig. Att hjärtstartaren finns på rätt plats kan i slutändan rädda liv.

Initiativ_Jönköping_Hjärtstartare_2
Initiativ_Jönköping_Hjärtstartare_3
Initiativ_Jönköping_Hjärtstartare_4

Fler initiativ du kanske gillar