Initiativ_Värnamo_Livboj_1

Status:Under utveckling

Närvarostatus livbojar

I Värnamo har tre av kommunens livbojar utrustats med närvarosensorer. Eftersom det kan vara livsavgörande om en livboj finns på sin plats i händelse av olycka, är det viktigt att få en signal om den av någon anledning flyttas från sin plats. Om det skulle ske, skickas ett sms till ansvarig för livbojarna inom kommunen, som i sin tur kan åka ut och återställa livbojen.

Planen är att, vartefter LoRaWan-kommunikationen byggs ut i kommunen, utvärdera möjligheten att utrusta fler livbojar med sensorer. Behovet är större längre ut på landsbygden där det inte finns så många besökare men där det också finns mer tid att spara på resor.

Initiativ_Värnamo_Livboj_2
Initiativ_Värnamo_Livboj_3
Initiativ_Värnamo_Livboj_4
Initiativ_Värnamo_Livboj_5

Fler initiativ du kanske gillar