Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Besöksstatistik för aktivitetsområden

Under vintern planerar Gislaveds kommun att börja samla in besöksstatistik vid platser i utomhusmiljö där kommunen erbjuder rekreationsmöjligheter, till exempel grillplatser och större promenadslingor/stigar men även lekplatser.

Genom att mäta besöksfrekvensen kan kommunen göra riktade insatser för att till exempel kontrollera att det ser rent och fint ut vid lek- och grillplatser, fylla på i vedförråden, tömma papperskorgar och soptunnor. Statistiken kan också ge kommunen underlag för placering av nya grillplatser, fler parkbänkar eller att populära promenadslingor breddas och görs mer tillgängliga.

Mätningarna är helt anonyma. Tekniken känner bara av att det finns mänsklig närvaro och hur stor denna närvaro är. Registrerade data kommer kunna berätta när besökstopparna inträffar på året, vilka veckodagar och tider på dygnet som är populärast samt i förlängningen hur sambandet med helgdagar, skollov och väderförhållanden med mera ser ut.

Initiativ_Gislaved_Besöksstatistik

Fler initiativ du kanske gillar

Badvattentemperatur Mullsjön

I Mullsjö kommun finns ett antal sjöar. Mullsjön är först ut där vattentemperatur mäts. I linje med öppna datadirektivet finns…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning