Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Besöksregistrering på kommunens fritidsgårdar

Gislaveds kommun vill utveckla utbudet av aktiviteter på kommunens fritidsgårdar. För att kunna göra analyser behövs mer kunskap om målgrupperna. Därför planerar kommunen att införa en besöksregistrering som kommer kunna ge personalen grundläggande fakta om de besökande ungdomarna.

Så här kommer det gå till:

  1. När besökande ungdomar kommer till fritidsgården skannar de in en QR-kod med sin mobiltelefon som är uppsatt på en lättillgänglig plats nära ingången.
  2. De anger också sin ålder och sitt kön.
  3. För att undvika att ungdomarna registrerar sig flera gånger är registreringen låst i 15 minuter.

Genom besöksregistreringen vill man jämföra utfallet med annan fakta för att till exempel få lärdomar om:

  • vilka aktiviteter som tilltalar olika åldersgrupper och om det finns skillnader mellan könen
  • hur besöken fördelar sig mellan olika veckodagar och tider på året
  • hur väderförhållanden påverkar besöksfrekvensen
  • vid vilka tidpunkter olika målgrupper av besökande ungdomar anländer till fritidsgården.

Besöksstatistiken ska på så sätt leda till ett programutbud som attraherar fler ungdomar. Förhoppningen är också att kunna anpassa sin bemanning utifrån fakta och mindre på känsla.

Fler initiativ du kanske gillar

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Badvattentemperatur Mullsjön

I Mullsjö kommun finns ett antal sjöar. Mullsjön är först ut där vattentemperatur mäts. I linje med öppna datadirektivet finns…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning