Initiativ_Jönköping_Livboj_7

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Säkra badplatser med livbojar på plats

Olyckor vid vatten kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att livbojar finns på rätt plats om de behöver användas. Då och då händer det dock att de försvinner. Detta är svårt att motverka, eftersom livbojen måste finnas tillgänglig när den väl behövs. Dock kan man kontrollera att den finns på plats med hjälp av sensorer.

Jönköpings kommun har monterat en sensor bakom livbojen som larmar om den tas bort från sin hållare. När detta sker skickas ett larm till räddningstjänstens verksamhetssystem som genererar ärende till berörd personal. De kan då åka ut till aktuell plats och åtgärda felet. Detta minskar behovet av manuell rondering av platser där det finns livbojar, vilket sparar mil på bilarna, är bra för miljön och personalen sparar tid. Det är också en säkerhetshöjande åtgärd eftersom tiden som livbojen är borta minskar, vilket i förlängningen kan rädda liv.

En utmaning här har varit att ha tillräckligt med LoRa-täckning då platserna där livbojarna är placerade är utspridda över hela kommunen. Detta bör lösa sig självt när projektet växer och nätverket byggs ut.

Initiativ_Jönköping_Livboj_6
Initiativ_Jönköping_Livboj_1
Initiativ_Jönköping_Livboj_2
Initiativ_Jönköping_Livboj_3
Initiativ_Jönköping_Livboj_4
Initiativ_Jönköping_Livboj_5

Fler initiativ du kanske gillar

Badvattentemperaturer för friluftsbad

Habos invånare älskar närheten till vattnet. Därför har kommunen monterat badtemperaturgivare på de tre kommunala badplatserna Domsand, Baskarp och Furusjö…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet