lövhults_naturreservat_1000x650

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Ökad tillgänglighet av friluftsområdet Lövhult

I Nässjö drivs IoT-arbetet som ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun. Nässjö Affärsverk har sedan projektstart arbetat med flera olika tillämpningar inom friluftsliv och hälsa i friluftsområdet Lövhult. Här mäts bland annat antalet besökare med hjälp av sensorer vid in- och utfarter till området. Samma typ av sensorer mäter även nyttjandegrad av frisbeegolf samt hinderbana i området.

I Lövhult finns flera populära grillplatser där man mäter fyllnadsgrad i vedförråd och papperskorgar. Friluftsområdet erbjuder även flera skidspår, både för motion och seriös träning. Här har man satt ut sensorer som mäter aktuell snötemperatur och sensorer som talar om hur mycket snö det är ute i spåren. Informationen finns även tillgänglig på kommunens hemsida så att skidåkare kan få en indikation på vilken temperatur och vallning som gäller. Med denna information kan man i lugn och ro utföra vallning hemma innan skidpasset skall påbörjas.

Arbetet omfattar både planering för att få ut största möjliga nytta men även att lära sig om de nya tekniska lösningarna som erbjuds med hjälp av sensorer. En utmaning är att förstå och hitta optimala lösningar där sensorerna fungerar som man har tänkt, något som inte alltid är lätt då väder och vind kan variera och utmana valda lösningar. Det gäller att ständigt lära sig nytt och att vara kreativ i sina lösningar, något som också är inspirerande.

Syftet med konceptet är att göra friluftsområdet mer attraktivt för besökare men också att skapa nytta till den egna verksamheten där man vill ta bort tidsödande arbetsuppgifter för att istället ges möjlighet att lägga arbetstid på andra värdeskapande uppgifter.

Fler initiativ du kanske gillar

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet