lövhults_naturreservat_1000x650

Status:Under utveckling

Ökad tillgänglighet av friluftsområdet Lövhult

I Nässjö drivs IoT-arbetet som ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun. Nässjö Affärsverk har sedan projektstart arbetat med flera olika tillämpningar inom friluftsliv och hälsa i friluftsområdet Lövhult. Här mäts bland annat antalet besökare med hjälp av sensorer vid in- och utfarter till området Samma typ av sensorer mäter även nyttjandegrad av frisbeegolf samt hinderbana i området.

I Lövhult finns flera populära grillplatser där man mäter fyllnadsgrad i vedförråd och papperskorgar. Friluftsområdet erbjuder även flera skidspår, både för motion och seriös träning, här har man satt ut sensorer som mäter aktuell snötemperatur ute i spåren och sensorer som talar om hur mycket snö det är ute i spåren. Informationen finns även tillgänglig på kommunens hemsida, så att skidåkare får indikation på vilken temperatur och vallning som gäller. Med denna information kan man i lugn och ro utföra vallning hemma innan skidpasset skall påbörjas.

Arbetet omfattar både planering för att få ut största möjliga nytta men även att lära sig om de nya tekniska lösningarna som erbjuds med hjälp av sensorer. En utmaning är att förstå och hitta optimala lösningar där sensorerna fungerar som man har tänkt, något som inte alltid är lätt då väder och vind kan variera och utmana valda lösningar. Det gäller att ständigt lära sig nytt och att vara kreativ i sina lösningar, något som också är inspirerande.

Syftet med konceptet är att göra friluftsområdet mer attraktivt för besökare, men också att skapa nytta till den egna verksamheten, där man vill ta bort tidsödande arbetsuppgifter för att istället ges möjlighet att lägga arbetstid på andra värdeskapande uppgifter.

Fler initiativ du kanske gillar