Initiativ_Mullsjö_Badvattentemperatur

Status:Under utveckling

Badvattentemperatur Mullsjön

I Mullsjö kommun finns ett antal sjöar. Mullsjön är först ut där vattentemperatur mäts. I linje med öppna datadirektivet finns ambition att förse samtliga sjöar med sensorer för att publicera data gällande sjöarnas egenskaper för kommunens invånare. Vidare dras nytta i långsiktig vattenförvaltning där man över tid kommer kunna se förändringar i de olika sjöarna.

Fler initiativ du kanske gillar