Initiativ_Mullsjö_Badvattentemperatur

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Badvattentemperatur Mullsjön

I Mullsjö kommun finns ett antal sjöar. Mullsjön är först ut där vattentemperatur mäts. I linje med öppna datadirektivet finns ambition att förse samtliga sjöar med sensorer för att publicera data gällande sjöarnas egenskaper för kommunens invånare. Vidare dras nytta i långsiktig vattenförvaltning där man över tid kommer kunna se förändringar i de olika sjöarna.

Fler initiativ du kanske gillar

Hjärtstartare Närvarostatus

För att säkerställa tillgången till hjärtstartare planeras dessa enheter att utrustas med sensorer för att undvika förlust av livsavgörande teknik…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Smarta fotbollsplaner

Kultur- och fritidsförvaltningen förvaltar ca 25 stycken fotbollsplaner och tänker placera ut sensorer för att mäta fuktigheten i jorden. Själva…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning