Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_4

Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Badvattentemperatur för Jönköpings kommunala friluftsbad

Jönköpings kommun vill kunna visa badvattentemperaturen för kommuninvånarna och andra besökare under badsäsongen. Detta för att underlätta för till exempel barnfamiljer som är osäkra på om de ska åka till stranden eller om det är bättre att spendera helgen på annat vis. Badtemperaturgivare för att mäta vattentemperaturen har därför monterats vid badplatser, antingen i flytbojar eller i en ”låda” på flytbryggorna.

Sensorer monteras i vattnet, medan själva sändarna måste vara över vattenytan för att kunna sända, därav de olika fästanordningarna. Temperaturen visas på kommunens hemsida för alla att se. Planen är att visa statistik över temperaturförändring över tid. Det finns en QR-kod på respektive badplats så att besökarna lätt ska hitta till badtemperaturen på hemsidan. Även resultat av badvattenprover som tas i sjön visas på kommunens hemsida. Önskemål är att automatiskt kunna föra över resultaten från badvattentemperaturer och badvattenprover till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Under icke badsäsong används några av temperaturgivarna som larmgivare för låg temperatur i till exempel toalettbyggnader vid badplatserna. Då kan de varna vid minusgrader på ställen där det finns risk för att system fryser och går sönder. En utmaning med initiativet har varit att badplatserna är utspridda över kommunen, LoRa-täckningen är ibland därför svår att få till. Detta bör lösa sig självt när projektet växer och nätverket byggs ut. 

Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_2
Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_1
Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_3
Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_5
Initiativ_Jönköping_Badvattentemperatur_6

Fler initiativ du kanske gillar

Badvattentemperatur Mullsjön

I Mullsjö kommun finns ett antal sjöar. Mullsjön är först ut där vattentemperatur mäts. I linje med öppna datadirektivet finns…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning