Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för uppkopplade livbojar i Mullsjös centrala delar planeras och beräknas skapa direkt nytta för berörda verksamheter. Målet är att på mycket kort tid få kännedom om huruvida utplacerade livbojar har saboterats, stulits eller på något sätt lämnat sin avsedda plats.

Fler initiativ du kanske gillar

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning