Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för uppkopplade livbojar i Mullsjös centrala delar planeras och beräknas skapa direkt nytta för berörda verksamheter. Målet är att på mycket kort tid få kännedom om huruvida utplacerade livbojar har saboterats, stulits eller på något sätt lämnat sin avsedda plats.

Fler initiativ du kanske gillar

Fyllnadsgrad av soptunnor

När soptunnor på till exempel vandringsleder eller badplatser blir fulla ställs ofta skräpet bredvid soptunnorna, vilket medför att fåglar och…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning