Initiativ_Värnamo_Badvattentemp_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in i en karta som finns tillgänglig för besökare, där även resultat från vattenkvalitetmätningar finns med.

Planen är att utvärdera möjligheten om att utöka antalet sensorer så att de finns på alla kommunala badplatser vartefter kommunikationen av LoRaWAN i kommunen byggs ut.

Initiativ_Värnamo_Badvattentemperatur_2
Initiativ_Värnamo_Badvattentemperatur_3
Initiativ_Värnamo_Badvattentemperatur_4

Fler initiativ du kanske gillar