Initiativ_Jönköping_Äldreboende_3

Status:Pausat

Initiativet är pausat

Trygghet för seniorer och äldre i hemmiljö

Jönköpings kommun vill testa hur de med hjälp av olika IoT-enheter kan hjälpa medborgare som ännu inte har någon insats från kommunen. Detta görs för att vi ska lära oss och skapa kunskap för framtiden om hur IoT kan användas och tillämpas i hemmet, och det i sin tur kan möjliggöra ett längre kvarboende för medborgaren.

Jönköpings kommun har samarbetat med Jönköping University och Skövde högskola. Den första aktiviteten inom ramen för delprojekt ”Trygghet för seniorer och äldre” har varit att skicka ut en enkät till pensionärsorganisationer. Fokus för enkäten var att utforska behovet av digitala och tekniska stöd i vardagslivet utifrån ett användarperspektiv.

Den andra aktiviteten inom ramen för delprojektet var en workshop. Aktiviteten tog sitt avstamp i resultatet från enkätundersökningen och fokus var att utforska vilka funktioner i användandet av IoT-teknik utifrån ett användarperspektiv som är relevanta och värdeskapande för målgruppen.

Som en sista aktivitet planeras uppsättningar av testmiljöer med olika funktioner och scenarion. För att exemplifiera kan ett scenario vara att via rörelse trigga en nattbelysning, ett annat scenario att avisera att kylskåpsdörren varit öppen mer än fem minuter. Målsättningen är att testmiljöer ska installeras hos 5-10 medborgare.

Fler initiativ du kanske gillar

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus livbojar

I Värnamo har tre av kommunens livbojar utrustats med närvarosensorer. Eftersom det kan vara livsavgörande om en livboj finns på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning