Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Effektivisering av stora räddningsinsatser

Kommunens Räddningstjänst, enheten Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-avdelningen började i ett möte tänka fritt och fundera på hur IoT-lösningar kan användas inom Räddningstjänstens område. Snabbt identifierades att räddningsinsatser som är resurskrävande, till exempel skogs- och större fastighetsbränder, är ett område där IoT-tekniken skulle kunna göra nytta.

Minska svinn

Vid skogsbränder är det vanligt att utrustning blir kvar i naturen när insatsen avvecklas. Den hittas helt enkelt inte. Genom att sätta sensorer på den dyrbara utrustningen, till exempel grenrör, kan svinnet minskas.

Eftersläckningsarbete

Sensorer kan registrera saker som de mänskliga sinnena inte uppfattar och kan därför underlätta vid eftersläckningsarbete.

Sensorer kan exempelvis placeras i marken efter skogsbränder för att registrera värme, rökutveckling samt fuktighet i marken. Det ger tillgång till data i realtid samt att sensorerna kan larma vid indikationer på att en brand är på väg att ta ny fart. En vinst är att kunna dra ner på den manuella övervakningen som eftersläckningsarbetet kräver idag.

Ett helt annat exempel är att placera sensorer i väggar, golv och tak efter fastighetsbränder. Sensorerna får samma funktion som sensorerna i marken efter en skogsbrand. Även här är vinsten att kunna spara på manuella resurser i eftersläckningsarbetet.

En annan vinst är att sensorerna ”upptäcker” tecken på att en brand som tar ny fart tidigare än vad människan förmår göra. Nya insatser kan därför snabbare mobiliseras till aktuell plats.

Både kontrollen och uthålligheten ökar, samtidigt som brandsoldaterna får en tidigare återhämtning och snabbare kan göra sig beredda på nästa insats. Detta är särskilt intressant under de delar av året då brandriskerna är stora och semestrar påverkar bemanningen.

Mobila Lo-Ra-nätverk
Räddningstjänsten kallas ofta till insatser där infrastrukturen för IoT är bristfällig. Mobila LoRa-nätverk kan därför vara en lösning.

Samarbete med andra Räddningskårer

Det finns en lång tradition av samarbete mellan räddningskårerna. Det föll sig därför naturligt att även inleda ett samarbeta med andra räddningskårer i regionen där IoT står i centrum. Genom att t.ex. välja samma tekniska lösningar kan insatser samordnas på ett helt nytt sätt.

Fler initiativ du kanske gillar

Vattennivåmätning i Eksjöån

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun börjar mäta vattennivån i Eksjöån som rinner igenom staden. Ån har tidigare blivit drabbad av översvämningar…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning