Initiativ_Värnamo_Vattennivåmätning_3

Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Vattennivåmätning i översvämningsdrabbade åar

Tekniska förvaltningen i Värnamo kommun mäter vattennivån i Lagan i Värnamo och i Storån i Forsheda. Båda åarna har historiskt varit drabbade av översvämningar och mätningarna hjälper till att hålla koll på när vattnet stiger. Mätdatat hjälper också till i planeringen av förebyggande åtgärder och för att få en förståelse för hur påverkan ser ut vid ett visst vattenstånd.

Vid höga vattenstånd riskerar flera fastigheter att drabbas av översvämning. I förlängningen kan mätningarna också hjälpa berörda fastighetsägare att förebygga och förbereda sig på vilka åtgärder de kan göra för att minska risken för källaröversvämning.

För att få ytterligare bättre kontroll planerar kommunen att placera ut fler vattennivåmätare i Lagan.

Initiativ_Värnamo_Vattennivåmätning_1
Initiativ_Värnamo_Vattennivåmätning_2

Fler initiativ du kanske gillar

Vattennivåmätning i Eksjöån

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun börjar mäta vattennivån i Eksjöån som rinner igenom staden. Ån har tidigare blivit drabbad av översvämningar…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning