Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Vattennivåmätning i översvämningsdrabbade områden

Initiativet syftar till att mäta vattennivån i dagvattenbrunnar/dammar på valda platser i kommunen för att hålla koll på nivåer och sätta in åtgärder i tid.

Mätdatat hjälper också till i planeringen av förebyggande åtgärder och för att få en förståelse för hur påverkan ser ut vid ett visst vattenstånd.

På sikt planerar kommunen för uppsättning av sensorer på fler platser.

Fler initiativ du kanske gillar

Vattennivåmätning i Eksjöån

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun börjar mäta vattennivån i Eksjöån som rinner igenom staden. Ån har tidigare blivit drabbad av översvämningar…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning