Kylskåp

Status:Fullskalig drift

Temperaturmätningar i kylskåp för att minska matsvinn

I Eksjö kommun pågår ett jobb med att minska matsvinnet i kommunens verksamheter. Som ett led i att minska svinnet görs mätningar på temperaturen i kylskåpen som står i köken på särskilt boende.

I en del av kylarna gick det att se en för hög temperatur, vilket ledde till att man snabbt kunde göra en insats med att sänka temperaturen. Efter en tids mätning framträdde ett mönster med hjälp av den data som hade samlats in. Temperaturen steg för att sedan sjukna tillbaka igen efter en längre stund.

Det som data visade var att i samband med frukost och kvällsmat stod kylarna öppna under en längre tid, vilket gjorde att temperaturen ökade i kylen. Ett förändrat arbetssätt infördes som innebar att kylarna inte var öppna lika länge vid in- och utplockning av frukost och kvällsmat.

Fler initiativ du kanske gillar