Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Mätning av beläggningsgrad i skola

Jönköpings kommun vill veta hur många som befinner sig på en skola för att veta hur beläggningen ser ut. Detta görs genom att personräknare installeras för att på så sätt veta antalet personer i byggnaderna.

Detta ska ge bättre underlag för att kunna styra värme och ventilation på effektivaste sätt, vilket gynnar ekonomi, miljö och skapar ett bättre inomhusklimat på skolan.

Jönköpings kommun vill nyttja denna information för att koppla på AI och på så sätt skapa automation. Det har startats ett AI-samarbete mellan kommunen och Siemens som är systemleverantör.

Fler initiativ du kanske gillar