Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Vattennivåer – ett kommunsamarbete längsmed Nissan

Mätning av vattennivåerna

Idag görs manuella mätningar av vattennivåerna i Gislaveds kommun. Det kräver närvaro som tar tid i anspråk och en mängd resor som inte kan undvikas. Det går inte heller att täcka hela det geografiska området och det går inte att ha bevakning dygnet runt.

Nu vill Gislaveds kommun råda bot på detta genom att mäta vattennivåerna med hjälp av sensorer som är smidiga, prisvärda och enkla att installera. Sensorer ska tillsammans täcka ett betydligt större geografiskt område. Sensorerna ska larma när vattennivåerna blir höga, oberoende av tid på dygnet eller året. Ju tidigare man får indikationer på att vattennivåerna ökar, desto snabbare kan man sätta in åtgärder för att minimera skador.

Det finns också ett samband mellan ökade vattennivåer och förändringar av pH-värden. Genom att kombinera mätning av både vattennivåerna och pH-värden kan kalkning av aktuella vattendrag sättas in snabbare och lite mer i ”rätt ordning”, det vill säga vattendrag där sensorerna talar om att vattnet stiger snabbare eller som har sämre pH-värde än andra vattendrag.

Kommunsamarbete längsmed Nissan

IoT-tekniken gör det enkelt att samarbeta med kommunerna längsmed Nissan. Genom att dela den information som sensorer fångar längs med hela Nissan kan både Gislaveds kommun och övriga kommuner agera tidigare. Gislaveds kommun kan få information digitalt om vattennivåerna uppströms, det vill säga innan större vattenmängder når Gislaveds kommun. På motsvarande sätt kan kommunerna nedströms få tillgång till den information som registreras i Gislaved. Alla kommuner kan på så sätt agera mycket tidigare och minimera de skador som höga vattennivåer och översvämningar kan orsaka. Det fiffiga med ett sådant samarbete är att varje kommun kan installera och påbörja sina mätningar i sin egen takt. Undan för undan kan bevakningen av vattennivåerna från Nissans inlopp till dess utlopp utökas.

LoRa-nätverk – en förutsättning

En förutsättning är att LoRa-nätverk täcker de geografiska ytorna där sensorerna ska placeras. Utbyggnad av LoRa-nätet i Gislaveds kommun är i full gång, men det tar tid innan hela kommunen är täckt. Av den anledningen är mycket förberett som går att förbereda, men lösningarna är inte implementerade än.

Larm för privatpersoner och företag

Det finns många privatpersoner och företag som kan påverkas av höga vattennivåer. En långsiktig plan är att intresserade ska kunna prenumerera på information om vattennivåerna via en app. Tanken är att man ska kunna begära att få larm när vattennivån på en viss plats stiger över en viss gräns.

Fler initiativ du kanske gillar

Fyllnadsgrad av soptunnor

När soptunnor på till exempel vandringsleder eller badplatser blir fulla ställs ofta skräpet bredvid soptunnorna, vilket medför att fåglar och…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning