Initiativ_Jönköping_Soptunna_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Fyllnadsgrad av soptunnor

När soptunnor på till exempel vandringsleder eller badplatser blir fulla ställs ofta skräpet bredvid soptunnorna, vilket medför att fåglar och andra djur river upp skräpet i jakt på mat. Det är därför viktigt att dessa töms i tid. I stället för att då ha sopbilar som ofta måste åka och kontrollera dessa, kan en nivåmätare mäta hur hög sopnivån är och larma vid till exempel 80 procent fyllnadsgrad. Denna information kan sedan berätta för avfallshanteraren att en eller några av soptunnorna behöver tömmas. Då behöver enbart dessa hanteras, och alla andra kan få vara tills de säger till att det är dags att tömma dem.

Denna information redovisas inte till allmänheten utan larm skickas till verksamheten som kan åka och tömma. I lite mer avancerade system kan portalen räkna ut en lämplig rutt för körningar för att minska tiden för resorna och minska miljöpåverkan. På så sätt sparas både tid och resurser för de som är ansvariga för avfallshanteringen. En utmaning inom initiativet har varit att hitta och köpa rätt typ av IoT-enhet, då företagen ofta vill sälja hela sitt koncept, och vi endast vill köpa IoT-enheten.

Initiativ_Jönköping_Soptunna_2

Fler initiativ du kanske gillar

Vattennivåmätning i Eksjöån

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun börjar mäta vattennivån i Eksjöån som rinner igenom staden. Ån har tidigare blivit drabbad av översvämningar…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning