Initiativ_Gislaved_Nivåmätare_2

Status:Fullskalig drift

Mätning av lakvattennivå för skyddspumpning

Vid hantering av avfall hamnar rester från hanteringen i det vatten som har varit i kontakt med avfallet. Vatten som fångar upp avfallsresterna heter lakvatten. Vid höga lakvattennivåer finns risk att vattnet börjar rinna i fel riktning. Skyddspumpning kan då bli aktuell för att leda vattnet rätt igen.

Fram tills nyligen har mätning av lakvattennivåerna i Gislaved skett manuellt och endast en gång i veckan. Nyligen ersattes rutinen av IoT-teknik. Med hjälp av sensorer mäts numera lakvattennivåerna var 15:e minut, dygnet runt och året om. Mätfrekvensen har alltså ökat markant, vilket leder till att skyddspumpning kan sättas in betydligt tidigare.

Initiativ_Gislaved_Nivåmätare_1

Fler initiativ du kanske gillar