Initiativ_Gislaved_Nivåmätare_2

Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Mätning av lakvattennivå för skyddspumpning

Vid hantering av avfall hamnar rester från hanteringen i det vatten som har varit i kontakt med avfallet. Vatten som fångar upp avfallsresterna heter lakvatten. Vid höga lakvattennivåer finns risk att vattnet börjar rinna i fel riktning. Skyddspumpning kan då bli aktuell för att leda vattnet rätt igen.

Fram tills nyligen har mätning av lakvattennivåerna i Gislaved skett manuellt och endast en gång i veckan. Nyligen ersattes rutinen av IoT-teknik. Med hjälp av sensorer mäts numera lakvattennivåerna var 15:e minut, dygnet runt och året om. Mätfrekvensen har alltså ökat markant, vilket leder till att skyddspumpning kan sättas in betydligt tidigare.

Initiativ_Gislaved_Nivåmätare_1

Fler initiativ du kanske gillar

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning