Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan man uppskatta antalet användare.

Detta hjälper till att planera underhållsåtgärder som städning och tömning av latrin. Sensorerna, monterade på dörrkarmen, skickar signaler till personal när dörrarna används eller står öppna under en tid. Detta möjliggör effektivare tillsyn och hjälper till att spara resurser genom att endast agera när det verkligen behövs. Mätningarna ger en indikation på behovet av tillsyn och möjliggör att hantera faciliteter på ett mer effektivt sätt.

Fler initiativ du kanske gillar

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning