Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan man uppskatta antalet användare.

Detta hjälper till att planera underhållsåtgärder som städning och tömning av latrin. Sensorerna, monterade på dörrkarmen, skickar signaler till personal när dörrarna används eller står öppna under en tid. Detta möjliggör effektivare tillsyn och hjälper till att spara resurser genom att endast agera när det verkligen behövs. Mätningarna ger en indikation på behovet av tillsyn och möjliggör att hantera faciliteter på ett mer effektivt sätt.

Fler initiativ du kanske gillar

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning