Initiativ_Habo_Badvattentemperatur_1

Status:Under utveckling

Badvattentemperaturer för friluftsbad

Habos invånare älskar närheten till vattnet. Därför har kommunen monterat badtemperaturgivare på de tre kommunala badplatserna Domsand, Baskarp och Furusjö.

Den aktuella temperaturen visas tillsammans med data om tjänlighet från Havs- och vattenmyndigheten på en kommunkarta som nås via kommunens webbplats.

Temperatursensorn ligger i vatten och själva sändningsanordningen är infäst i en flytboj. När badsäsongen är över plockas sensorerna in för förvaring.

En utmaning för kommunen har varit den geografiska spridningen av sjöarna som har gjort att täckningen i LoRa-nätet inte alltid varit tillförlitlig vilket har begränsat driften.

Initiativ_Habo_Badvattentemperatur_2

Fler initiativ du kanske gillar