Initiativ_Habo_Badvattentemperatur_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Badvattentemperaturer för friluftsbad

Habos invånare älskar närheten till vattnet. Därför har kommunen monterat badtemperaturgivare på de tre kommunala badplatserna Domsand, Baskarp och Furusjö.

Den aktuella temperaturen visas tillsammans med data om tjänlighet från Havs- och vattenmyndigheten på en kommunkarta som nås via kommunens webbplats.

Temperatursensorn ligger i vatten och själva sändningsanordningen är infäst i en flytboj. När badsäsongen är över plockas sensorerna in för förvaring.

En utmaning för kommunen har varit den geografiska spridningen av sjöarna som har gjort att täckningen i LoRa-nätet inte alltid varit tillförlitlig vilket har begränsat driften.

Initiativ_Habo_Badvattentemperatur_2

Fler initiativ du kanske gillar

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Närvarostatus livbojar

I Värnamo har tre av kommunens livbojar utrustats med närvarosensorer. Eftersom det kan vara livsavgörande om en livboj finns på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning