Initiativ_Jönköping_Löparspår_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som aldrig används? Finns det vandringsleder som ”överanvänds”? Satsas det på rätt vandringsleder?

Detta kan kontrolleras med hjälp av personräknare som monteras vid vandringslederna. De flesta givarna räknar bara antalet personer som passerar, men det finns personräknare som registrerar varifrån besökare startar (räknar vänster till höger respektive höger till vänster). Resultatet av mätningarna kan förutom att visa när leden används som mest, ge en fingervisning om behovet av skötsel av leden, städning av rastplatser, tömning av soptunnor med mera.

På kommunens webbplats finns information om hur mycket leden används i form av statistik, hur mycket över tid samt när på dygnet leden används. Det finns för närvarande sju vandringsleder som har utrustats med personräknare. En sak att tänka på är placeringen av sensorerna då skadegörelse är en utmaning. Därför är det bra om montering av sensorer sker så att de inte monteras alltför iögonfallande.

Initiativ_Jönköping_Löparspår_2

Fler initiativ du kanske gillar

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Livboj Närvarostatus

Mullsjö kommun tar genom det planerade initiativet steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt med hjälp av uppkopplade livbojar. Sensorer för…

Taggar

Status:Planerat

Initiativet är i idéstadiet

Fyllnadsgrad av soptunnor

När soptunnor på till exempel vandringsleder eller badplatser blir fulla ställs ofta skräpet bredvid soptunnorna, vilket medför att fåglar och…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning