Initiativ_Jönköping_Löparspår_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som aldrig används? Finns det vandringsleder som ”överanvänds”? Satsas det på rätt vandringsleder?

Detta kan kontrolleras med hjälp av personräknare som monteras vid vandringslederna. De flesta givarna räknar bara antalet personer som passerar, men det finns personräknare som registrerar varifrån besökare startar (räknar vänster till höger respektive höger till vänster). Resultatet av mätningarna kan förutom att visa när leden används som mest, ge en fingervisning om behovet av skötsel av leden, städning av rastplatser, tömning av soptunnor med mera.

På kommunens webbplats finns information om hur mycket leden används i form av statistik, hur mycket över tid samt när på dygnet leden används. Det finns för närvarande sju vandringsleder som har utrustats med personräknare. En sak att tänka på är placeringen av sensorerna då skadegörelse är en utmaning. Därför är det bra om montering av sensorer sker så att de inte monteras alltför iögonfallande.

Initiativ_Jönköping_Löparspår_2

Fler initiativ du kanske gillar

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning