Armatur huvudbild

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Smarta belysningsarmaturer

Jönköpings kommun har utrustat en förskola med smarta belysningsarmaturer för att på så sätt kunna styra och optimera belysningen.

Via en integration till verksamhetssystemet för fastighet kan personalen se och styra belysningen på ett optimalt sätt vilket även bidrar till att sänka elförbrukningen.

Armaturerna är dessutom utrustade med närvarosensorer vilka vi på sikt vill utnyttja till att styra värme/ventilation på ett smartare sätt.

Jönköpings kommun vill nyttja denna information till att i framtiden koppla på AI och på så sätt skapa automation. Det har startats ett AI samarbete mellan kommunen och Siemens som är systemleverantör.

Detta gynnar både ekonomi, miljö och skapar ett bättre inomhusklimat för de som är på förskolan.

Armatur1
Armatur 2

Fler initiativ du kanske gillar