Initiativ_Jönköping_Äldreboende_1

Status:Driftsatt

Initiativet levererar data enligt initiativets syfte

Monitorering av inomhusklimat på äldreboende

Jönköpings kommun har utrustat ett äldreboende med temperatur-/luftfuktighetssensorer och smarta termostater för vattenburna element i varje rum, plus några CO2 sensorer i gemensamma utrymmen för att på så sätt få kontroll på hur värme och ventilation kan styras på bästa och effektivaste sätt. Detta gynnar såväl ekonomi som miljö och skapar ett bättre inomhusklimat för de äldre på aktuellt boende.

Via en integration till verksamhetssystemet kan personalen se och styra värme och ventilation på ett optimalt sätt. På detta sätt får kommunen också viktig information som kan användas till exempel i samband med ventilationsombyggnad.

Jönköpings kommun vill nyttja denna information för att koppla på AI och på så sätt skapa automation. Ett AI-samarbete har skapats mellan kommunen och Siemens som är systemleverantör.

Initiativ_Jönköping_Äldreboende_2
Initiativ_Jönköping_Äldreboende_4
Initiativ_Jönköping_Äldreboende_5
Initiativ_Jönköping_Äldreboende_6
20240124_121342

Fler initiativ du kanske gillar

Smarta belysningsarmaturer

Jönköpings kommun har utrustat en förskola med smarta belysningsarmaturer för att på så sätt kunna styra och optimera belysningen. Via…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning