Medicinskåp Mullsjö

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Temperaturövervakning medicinskåp

Det finns krav på dokumentation av temperatur i utrymmen där läkemedel förvaras. Mullsjö kommun ser detta som ett relativt enkelt men fram för allt värdefullt initiativ och mäter där med temperaturen i medicinrum och medicinskåp med hjälp av Internet of Things.

Läkemedel förvaras både i medicinrum och kylskåp avsedda för läkemedel. Sensorer placeras ut i medicinrum och medicinskåp för precis övervakning av temperaturen i ovanstående utrymmen. Kopplat till detta konfigureras tak- och bottenvärden som skickar larm om temperaturen skulle gå över, eller under, det rekommenderade värdet. Visualisering av mätvärden genomförs genom Grafana vilket bidrar till temperaturdata över tid, som blir visuell för verksamheten.

Ett enkelt och värdeskapande initiativ där Socialtjänsten har möjligheten att effektivisera bort manuella processer och dessutom få högre värde utifrån övervakning och larm dygnet runt, 365 dagar om året.

Enheter placerade i unika utrymmen ställer höga krav på en god LoRa-täckning vilket är utmanande i initiativ som detta.

Medicinskåp Mullsjö

Fler initiativ du kanske gillar

Smarta belysningsarmaturer

Jönköpings kommun har utrustat en förskola med smarta belysningsarmaturer för att på så sätt kunna styra och optimera belysningen. Via…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning