Initiativ_Värnamo_GPS_Mätbilar_1

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Trygghetsskapande för mätningsingenjörer med hjälpa av GPS

I tre av Värnamo kommuns bilar som används vid inmätning har det lagts en GPS-mottagare. Syftet är att testa funktionen hos GPS:en - noggrannhet, batteritid med mera - men också att utvärdera hur bra en sådan funktion kan vara ur ett trygghetsperspektiv.

GPS:en är konfigurerad att inte rapportera var fordonet befinner sig hela tiden eller när det är på väg någonstans utan endast vid resans slut. Tanken är att kunna se var bilen befinner sig om någon ur personalen inte återvänder efter ett uppdrag.

Initiativ_Värnamo_GPS_Mätbilar_2
Initiativ_Värnamo_GPS_Mätbilar_3

Fler initiativ du kanske gillar