Gnosjö

Gnosjö är centralorten i en region med sex orter som ligger inbäddade i den småländska skogen. I den inledande fasen av kommunens IoT satsning kommer kommunen fokusera på framför allt tre viktiga mätområden. Från ett samhällsutvecklingsperspektiv är det viktigt att kunna få med rätt data som underlag för verksamhetsbeslut, eller för strategiska planer in i framtiden.

Den första satsningen är att mäta vattennivåerna vid sjöar i Gnosjö- och Kulltorpsområdet för att ge kommunen data om aktuella nivåer. I detta arbete kommer kommunen införskaffa, implementera och driftsätta sensorer, för att sen publicera relevant information på webben för allmän åtkomst.

Hur ofta människor transporterar sig på olika platser i friluftsområden är också ett planerat mätområde för att effektivisera satsningar på områden som är mer besökta än andra, och för att utöka turismnäringsplanen med insatser för de eventuellt mindre besökta mätområdena.

I kommande satsningar kommer snödjup och badvatten att mätas för att ge underlag till bättre snöröjning och service till kommuninvånare.

Deltagare

Gnosjö kommun