Eksjö

Eksjö kommun anslöt sig till projektet hösten 2021 och under våren 2022 börjades det placeras ut sensorer. Flera sektorer och kommunala bolag har visat intresse för IoT. Kommunen använt IoT för att mäta badvattentemperatur, befolkningstäthet i gamla stan och temperaturen i kylar.

Framöver har Eksjö Kommun planer på att utöka användningen med fler sensorer inom bland annat sociala sektorn samt att se över möjligheten att kunna använda sensorer i fler verksamheter som till exempel samhällsbyggnads sektorn.

Genom att förändra arbetssätt ihop med IoT-teknik kan kommunen jobba smartare och mer effektivt, istället för att göra stickprovskontroller i kylar, kan man nu istället följa övervakningen i på distans. Genom att analysera den datan som samlas in kan man jobba mer reaktivt och sätta till resurser när det behövs.

Eksjö Kommun har testat sensorer genom LoRa-nätverket som tillhandahålls av Eksjö Energi.

Deltagare

Eksjö kommun
Eksjö Energi
Eksjö kommunfastigheter
Eksjöbostäder AB

IoT-initiativ

Vattennivåmätning i Eksjöån

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun börjar mäta vattennivån i Eksjöån som rinner igenom staden. Ån har tidigare blivit drabbad av översvämningar…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning