Vetlanda

Vetlanda kommun anslöt sig till den länsgemensamma IoT-satsningen i början av 2022. Vetlanda befinner sig fortfarande i uppstartsfasen för att komma i gång med IoT i kommunen.

På sikt har Vetlanda kommun planer på att utveckla IoT-satsningen för att skapa vinst för verksamheter, medarbetare och framför allt medborgare. IoT-satsningen ska kunna bidra till större trygghet, ökad attraktivitet och tillgänglighet.

Vetlanda har i dagsläget inga sensorer inkopplade i den länsgemensamma plattformen.

Deltagare

Vetlanda kommun
Njudung Energi