Vaggeryd

Vaggeryds kommun anslöt sig till den länsgemensamma IoT-satsningen i början av 2022. Planer finns på att sätta upp ett test/democenter med ett antal olika tillämpningar för att kunna visa medarbetare och chefer i kommunen hur IoT fungerar.

Det första projektet som kommer att gå skarpt i Vaggeryds kommun handlar om att ersätta befintligt övervakningssystem för temperatur, luftfuktighet, vattenläckage och dörrkontroll i de lokaler som it-enheten använder för drift och övervakning.

Flera andra projekt kommer därefter att testas i skarp miljö, till exempel besöksräkning, antal åkare i elljusspår med mera.

Vaggeryd har i dagsläget ett fåtal sensorer för test inkopplade i den länsgemensamma plattformen.

Deltagare

Vaggeryds kommun