Gislaved

Gislaveds kommun har deltagit i det länsgemensama IoT-projekt sedan hösten 2020. Ett år senare fick man en rivstart, då en nyrekryterad systemutvecklare som fokuserar på IoT-lösningar fanns på plats. Inom kommunen har intresset för IoT-lösningar vaknat på allvar under projektets gång. Samtliga förvaltningar i kommunen liksom Gislavedshus AB visar intresse för olika IoT-lösningar.

Hittills har man övergått till sensorstyrd mätning av lakvattennivåer, satt upp en visningslägenhet hos Gislavedshus för kunna demonstrera ett tryggare boende, testat tillsyn av livbojar med hjälp av sensorer samt mätning av matsvinn. Många andra initiativ ligger klara för att sättas i drift. Än så länge saknas LoRa-nät i flera geografiska områden som försenar driftsättningen något. Sådana initiativ är till exempel att mäta Ph-värden, vattennivåer, väderförhållanden, hitta dyrbar utrustning efter skogsbränder, mäta besöksfrekvenser i friluftsområden med mera.

Tidigt identifierade man också ett mervärde i en fördjupning av det traditionella samarbetet inom Räddningstjänsten, som handlar om att utbyta fakta kring vattennivåerna i Nissan och väderförhållanden som gör att man kan förbereda insatser både tidigare och mer precist.

Tidigt investerade man i en helt ny server, där man bygger upp en databas för att kunna lagra och återrapportera mätresultat som genereras i initiativen både internt och i förlängningen externt som Öppen data.

Gislaveds kommun har använt LoRa-nät och det ordinarie interna nätverket.

Gislaved Energi AB står för utbyggnaden av LoRa-nätet i kommunen.

Deltagare

Gislaveds kommun
Gislavedshus
Gislaved Energi
Enter Gislaved AB
Stiftelsen Torghuset

IoT-initiativ

Närvarostatus livbojar

Inför sommaren 2022 utrustades 10 livbojar i Gislaveds kommun med sensorer. Initiativet genomfördes som ett test där manuell kontroll på…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning