Sävsjö

Sävsjö kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan hösten 2021. Inledningsvis testades olika sensorer för exempelvis vattentemperatur och för att hålla koll på livbojar. För närvarande använder kommunen IoT för att mäta gång- och cykeltrafik på vägar samt vandringsstråk i kommunen.

IoT öppnar upp för nya möjligheter för innovation och utveckling av smarta lösningar som kan stödja verksamheten i den digitala transformationen. På sikt har Sävsjö kommun planer på att utveckla IoT-satsningen för att skapa vinster för verksamheten, medarbetare och framför allt medborgare.

Sävsjö kommun använder LoRa-nätverk för tillämpningar som tillhandahålls av SavMan AB. Framöver planerar Sävsjö kommun att testa andra typer av nätverk, till exempel 5G och Z-wave, för att utöka täckningen både inomhus och utomhus.

Deltagare

Sävsjö kommun
SAVMAN
Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader
Sävebo AB

IoT-initiativ