Nässjö

Nässjö kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan starten av projektet i början av 2021, och är en av de drivande kommunerna i länet. I Nässjö drivs IoT-arbetet som ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun.

Nässjö Affärsverk har sedan projektstart arbetat med flera olika tillämpningar inom friluftsliv och hälsa ute i friluftsområdet Lövhult. Här mäts bland annat antalet besökare, badvattentemperatur, nyttjandegrad av frisbeegolf samt hinderbana och när ved ska fyllas på ute vid grillplatserna. Därtill har livbojar och hjärtstartare utrustats med sensorer för att hålla koll på deras plats. Man har även testat sensorer för att mäta fyllnadsgrad på papperskorgar och snötemperaturen i skidspåren. Syftet med konceptet är att göra friluftsområdet mer attraktivt för besökare, men också att ge nytta till den egna verksamheten där man vill ta bort tidsödande arbetsuppgifter för att i stället kunna lägga mer tid på andra värdeskapande uppgifter.

Utöver IoT-satsningen i Lövhult har Nässjö Affärsverk AB även påbörjat arbete med att nyttja sensorer inom sin egen verksamhet. Under hösten kommer Nässjö Affärsverk AB att nyttja sensorer för snödjup och vägtemperatur. Inom detta tillämpningsområde finns det mycket goda möjligheter att få till lösningar som kan ge stöd i besluten om att beordra ut plogbilar eller att salta våra vägar. Dessa beslut sker idag via manuella bedömningar. Om det även går att väga in fakta från sensorer skapas en bättre bild av läget och kostnadsbesparingar blir möjliga då man kan ta bättre beslut om åtgärder. Här finns stora möjligheter att kunna spara både pengar och minska risker för olyckor som sker på grund av halka och snö. Utmaningen är att hitta rätt sensorer, med bra kvalitet samt att få till lösningar som kan ge en överblicksbild till den som tar beslut om insatser.

Nässjö har organiserat sitt IoT-arbete med hjälp av att driva det i projektform. Arbetet sker strukturerat där varje delmål består av ett tillämpningsområde med hjälp av IoT-sensorer. Under projektet har många värdefulla erfarenheter skapats, dels där man har lärt sig mycket mer om den nya tekniken, dels genom att binda nya kontakter genom att samverka inom olika verksamheter i kommunen.

I Nässjö kommun använder man sig av LoRa-nätverk för att koppla upp sensorer mot den länsgemensamma IoT-plattformen. LoRa-nätverket tillhandahålls av Nässjö Affärsverk och byggs ut kontinuerligt i kommunen.

Deltagare

Nässjö Kommun
Nässjö Affärsverk
Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö

IoT-initiativ