Mullsjö

Mullsjö kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan hösten 2021. I dagsläget använder man IoT för att mäta badvattentemperatur i sjöar ute i kommunen. De förvaltningar i kommunen som visat intresse för att testa ytterligare tillämpningar är framför allt kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten i form av välfärdsteknik.

Förvaltningarna ser stor nytta med IoT-satsningen för att kunna ha ett mer uppkopplat samhälle och starkare medborgarperspektiv. Det handlar till exempel om vandringsleder, badplatser och friluftsområden som kan anpassas bättre efter nyttjandegrad. Samma sak gäller samhällsbyggnad och socialtjänst där sensorer ska underlätta strategiska och långsiktiga beslut samt motverka den demografiska utmaningen. Genom förändrat arbetssätt och IoT-teknik kan kommunen agera reaktivt i stället för att genomföra traditionella ronderingar för att kontrollera livbojar, soptunnor och utemiljöer.

Mullsjö kommun använder sig av LoRa-nätverk för att koppla upp sina sensorer mot den länsgemensamma IoT-plattformen. LoRa-nätverket tillhandahålls av Mullsjö kommuns it-avdelning.

Deltagare

Mullsjö kommun

IoT-initiativ