Habo

Habo kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan starten av projektet i början av 2021. Kommunen har sedan dess använt IoT för att mäta badvattentemperatur vid tre av kommunens badplatser samt för att hålla koll på när hjärtstartare används.

Framöver har Habo kommun planer på att utöka användningen med fler av samma sensorer samt att se över möjligheten att använda IoT-sensorer inom andra verksamhetsområden som till exempel fastighetsförvaltning och inom gata/parkskötsel.

Habo kommun har idag en liten organisation som arbetat med IoT, men planerar för att utöka organisationen i takt med att användningen av IoT-sensorer växer.

Habo kommun använder LoRa-nätverk för tillämpningar som tillhandahålls av Habo Energi. Framöver planerar Habo kommun att testa andra typer av nätverk, till exempel 5G och Z-wave för att utöka täckningen både inomhus och utomhus.

Deltagare

Habo kommun
Habo Energi
Habo Kraft

IoT-initiativ

Användningsgrad av toaletter

Initiativet syftar till att övervaka användningen av toaletter vid ny rastplats. Genom att registrera öppnandet och stängandet av dörrar kan…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Badvattentemperaturer för friluftsbad

Habos invånare älskar närheten till vattnet. Därför har kommunen monterat badtemperaturgivare på de tre kommunala badplatserna Domsand, Baskarp och Furusjö…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Närvarostatus hjärtstartare

I Habo kommun bor cirka 13 000 invånare. Varje år rapporteras cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning