Aneby

Aneby kommun anslöt sig till den länsgemensamma IoT-satsningen i början av 2022. I Aneby har Sociala avdelningen men också Samhällsbyggnadsavdelningen visat intresse för att komma i gång med IoT. Bland annat finns önskemål om att börja mäta vattenkvalitet, trafikflöde, luftkvalitet, gammastrålning, vattennivåer och temperaturer. Det finns även tankar och idéer inom äldreomsorg och hemtjänst för att nyttja tekniken.

På sikt har Aneby kommun planer på att bygga ut IoT-nätverket inom hela kommunen för att kunna arbeta med tekniken fullt ut.

Aneby har i dagsläget inga sensorer inkopplade i den länsgemensamma plattformen, utan fokuserar fortfarande på planeringsarbetet. Kommunen har planer på att köpa in och sätta upp gateways för att kunna koppla upp nätverk genom fiberföreningarna och IP-Only. Därefter planerar kommunen att köpa in sina första sensorer för att börja testa.

Deltagare

Aneby kommun
Aneby Miljö & Vatten AB

IoT-initiativ