Jönköping

Jönköpings kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan projektstart och är en av de drivande kommunerna i länet. I kommunen är arbetet med IoT i full gång i flera förvaltningar där bland annat Socialtjänsten, Kultur och fritid, Tekniska kontoret och Räddningstjänsten använder IoT för olika tillämpningar.

Tillämpningar kommunen arbetar med är bland annat, badvattentemperatur, uppkopplade livbojar, uppkopplade hjärtstartare, monitorering av inomhusklimat, personräknare på vandringsleder, vedkoll i friluftsområden och tömning av soptunnor. Några av initiativen har skalats upp och satts i drift, medan andra testas i mindre skala.

Jönköpings kommun har organiserat sitt IoT-arbete internt genom en projektgrupp där personer från olika förvaltningar och verksamheter i kommunen har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. I Jönköping har även en dialog förts med flertalet kommunala bolag som visat intresse för satsningen och att dra nytta av den länsgemensamma IoT-plattformen.

Jönköpings kommun har även testat flera olika nätverkstyper för sina tillämpningar så som LoRa, Z-wave och 5G. De flesta av tillämpningarna som idag är i gång körs genom LoRa-nätverk som tillhandahålls av Jönköping Energi.

Deltagande organisationer i Jönköping

Jönköpings kommun
Jönköping Energi
Jönköping University
Destination Jönköping
June Avfall & Miljö
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling
Vätterhem
HÖFAB

IoT-initiativ