Jönköping

Jönköpings kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan projektstart och är en av de drivande kommunerna i länet. I kommunen är arbetet med IoT i full gång i flera förvaltningar där bland annat Socialtjänsten, Kultur och fritid, Tekniska kontoret och Räddningstjänsten använder IoT för olika tillämpningar.

Tillämpningar kommunen arbetar med är bland annat, badvattentemperatur, uppkopplade livbojar, uppkopplade hjärtstartare, monitorering av inomhusklimat, personräknare på vandringsleder, vedkoll i friluftsområden och tömning av soptunnor. Några av initiativen har skalats upp och satts i drift, medan andra testas i mindre skala.

Jönköpings kommun har organiserat sitt IoT-arbete internt genom en projektgrupp där personer från olika förvaltningar och verksamheter i kommunen har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. I Jönköping har även en dialog förts med flertalet kommunala bolag som visat intresse för satsningen och att dra nytta av den länsgemensamma IoT-plattformen.

Jönköpings kommun har även testat flera olika nätverkstyper för sina tillämpningar så som LoRa, Z-wave och 5G. De flesta av tillämpningarna som idag är i gång körs genom LoRa-nätverk som tillhandahålls av Jönköping Energi.

Deltagande organisationer i Jönköping

Jönköpings kommun
Jönköping Energi
Jönköping University
Destination Jönköping
June Avfall & Miljö
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling
Vätterhem
HÖFAB
Junehem AB
Jönköping Airport AB
Södra Munksjön Utvecklings AB
Länsstyrelsen i Jönköpings län

IoT-initiativ

Smarta belysningsarmaturer

Jönköpings kommun har utrustat en förskola med smarta belysningsarmaturer för att på så sätt kunna styra och optimera belysningen. Via…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Smarta fotbollsplaner

Kultur- och fritidsförvaltningen förvaltar ca 25 stycken fotbollsplaner och tänker placera ut sensorer för att mäta fuktigheten i jorden. Själva…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Personräknare vandringsleder

På Jönköpings kommuns vandringsleder finns ett behov att försöka hålla reda på hur mycket de används. Finns det vandringsleder som…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Fyllnadsgrad av soptunnor

När soptunnor på till exempel vandringsleder eller badplatser blir fulla ställs ofta skräpet bredvid soptunnorna, vilket medför att fåglar och…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning