Initiativ_Jönköping_Väderstation_2

Status:Fullskalig drift

Effektiv vinterväghållning – vägtemperatur och väderstationer med IoT-enheter

Tidigare har vinterväghållningen i Jönköpings kommun hanterats genom att beredskapsarbetsledare varje natt har cirkulerat 6-10 mil i bil för att undersöka vägunderlaget. För att slippa detta har Jönköpings kommun installerat väderstationer som mäter mark- och lufttemperatur samt luftfuktighet var 20:e minut.

Egna väderdata samlas in från 12 punkter runt om i kommunen med hjälp av LoRa-enheter och informationen presenteras sedan i tjänsten Infracontrol Online. Tillsammans med data från Trafikverkets API blir det ett bra beslutsunderlag för beredskapsledarna.

På detta sätt kan de veta hur vägförhållandena är utan att behöva åka runt med bil på nätterna. Det leder till att det går snabbare att ta beslut, men också att tid och resurser frigörs genom att vägunderhållsarbetarna slipper åka på nattliga ronder. Istället får de större möjlighet att åtgärda farliga vägar. Fullt implementerad är beräkningen att Jönköpings kommun gör en besparing på ca 200 000 kronor efter två år.

Initiativ_Jönköping_Väderstation-1
Initiativ_Jönköping_Väderstation_3

Fler initiativ du kanske gillar